Archive for the ‘TEMA 2.Electrònica digital.’ Category

Projecte de la unitat:circuit amb portes lògiques per controlar la humitat.

febrero 24, 2011

La taula de la veritat :

Introducció.

Imaginem-nos un dipòsit subterrani d’aigua el nivell d’ompliment del qual ens interesa conèixer en tot moment.Al seu interior hi col.locarem tres sensors d’humitat connectats a un circuit de control com ara ens proposem dissenyar.

Farem servir display de set segments per indicar els metres cúbics,el volum que hi ha emmagatzemat.

La implantació del circuit de control la farem ,mitjançant portes lógiques NOT,OR, i AND.

El circuit: 

 

5.Control d’un sistema domòtic

febrero 15, 2011
 • Ara hem de dissenyar el circuit de control d’un sistema  domòtic mitjançant el qual es pretén millorar el confort lumínic d’un espai i ho farem de la manera següent:

     -Si hi ha presència i la temperatura baixa sota els 20 ºC s’encendrà el calefactor excepte si la finestra esta oberta.

      -S i també hi ha presència i es fa fosc,s’encendrà la bombeta.

Farem servir portes NOT , OR, i AND de dues entrades.

Taula de la veritat

El dibuix del circuit:

 

Circuitos lógicos.

febrero 14, 2011

1.Determina la funció resultante y la tabla de la verdad de esasa dos funciones.

Sistema de seguretat per a l’habitatge

febrero 8, 2011
 • S’ha d’instalar un sistema de seguretat,compost per un sensors ,una alarma sonora i un circuit de control,en un habitatge.Quan els sistema estigui activat,ha de sonar algún timbre si s’obre alguna de les finsetres de la casa.Quan no ho estigui,el timbre no sonarà encara que s’obri alguna de les finestres de la casa.Dissenyarem un circuit electrònic digital utilitzan portes NOT,OR i AND de dues entrades,que formarà part de el control del sistema.

La taula de la veritat:

El circuit es aquest:

 

Circuits Integrats

febrero 8, 2011

Els circuits integrats o microxips són circuits electrònics  miniatura  als qual es poden acumular milers de components electrònics encapsulats com ara,díodes o transistors.

Els circuits integrats es caracteritzen perquè:

 • Duen a terme operacions lógiques;són com les neurones el nostre cervell,que reben i envien impulsos elèctrics.
 • Tenen pius,que són terminals dels diferents dispositius electrònics que duen integrats.
 • S’han d’alimentar amb tensió perquè funcionin.
 • S’identifiquen amb un nombre gravat i amb una osaca que permet diferenciar cada terminal.

Exercicis d’electrònica digital II

febrero 7, 2011

3.Munta el següent circuit amb una porta AND entrades i observa el seu funcionament.Completa la taula de la veritat.

Les entrades A i B es refereixen als pulsadors del mateix nom.La sortida representa l’estat del LED.

4.El circuit que es posa ara combina amb dos portes estudiadas anteriorment:AND i NOT.Fes-ho i troba la seva taula de la veritat.

El circuit es el següent:
Exercicis d’electrònica digital

enero 31, 2011

1.Monta un circuit bàsic utilitzan la porta lógica NOT,comprova el seu funcionament i completa la ‘ taula de la veritat.’

El següent circuit:

2.Monta un circuit amb una porta OR de 2 entrades i completa la taula de la veritat amb el seu funcionament.

El circuit es el següent:


Codificació decimal/binari

enero 25, 2011
 • Convierte en decimal los siguientes números binarios:

 • Convierte en binario los siguientes números:

Plantejament digital de problemes tecnològics

enero 17, 2011
 •    Identificar cada element de maniobra amb un variable            
 •   Identificar cada actuador amb una funció.
 •   Elaborar la taula de veritat dels actuadors.
 •   Expressar algebraicament les funcions lògiques.

    

   

Àlgebra de Boole

enero 17, 2011

L’àlgebra que va crear el matemàtic anglès George Boole,només consta de dos elements,que s’anomenen dígits binaris o bits.L’èxit rau en què:

 1. Molt problemes tecnològics es poden traduir del nostre sistema mèric decimal a un sistemes de dos nombres.
 2. Podem identificar els dígits 0 i 1 amb dos estats físics diferents.
 3. Les tres operacions booleanes de suma ,multiplicació i negació es poden duu a terme físicament amb circuits electronics,pneumàtics,..

1.Assenyala el dígit que correspon a cadascun dels elemnts retolats del circuit de la dreta.

1.Asenyala el dígit corresponent a cadascun dels elemnts retolats del circuit de la dreta.