Archive for the ‘3.Tecnologia de la comunicació.’ Category

abril 7, 2011

Un Receptor GPS és un dispositiu de butxaca que permet saber la posició geogràfica longitud i latitud amb una posició d’uns metres, fent servir la tecnologia GPS.Normalment aquests dispositius també permeten saber l’hora de referència amb gran precisió.Són el sustitut natural dels mapes de butxaca.

Actualment aquests dispositius tenen unes mides tan reduïdes que es poden portar a la butxaca.

Aplicacions del sistema GPS: té aplicaions múltiples.

 • Localització exacta de punts.
 • Tratge de rumbs i navegació per avions i vaixells.
 • Vigiláncia d’icebergs i magmas volcànics.
 • Control de desplaçaments terrestres.
 • I , a més,combinat amb la cartografia digital,permet crear rutes de trànsit.

Imatge d’una ruta creada per un GPS:

Emissió i recepció de ràdio i televisió.

abril 4, 2011

La televisió i la ràdio es basen en l’emissió d’ones electromagnètiques des d’una estació emissora,a una estació receptora.Per assolir la cobertura s’utilitzen estacions repetidores intermèdies que salevn els accidents geogràfics.

Hi ha dos tipus de transmissió:

 • Transmissió analógica:amb cobertura,sistema unidireccional,saturació de l’espai radioelèctric i bona qualitat de recepció.
 • Transmissió digital:amb emissors i receptors nous,serveis associats,bona qualitat de recepció i banda ampla.

Tipus de transmissió a través de:

Satèl·lit:les estacions receptores necesiten una antena parrabòlica i un descodificador.

Televisió digital terrestre(TDT):la informació es codifica digitalment.I cal un descodoficador per interpretar les dades que reben.

Per cable:per mitjà d’un desplegament ampli de xarxes,els senyals de televisió arriben des de els centrals emissors fins als receptors.

La Ràdio

marzo 31, 2011

La ràdio és la transmissió de senyals a través de la modulació d’ones electromagnètiques amb freqüències per sota de la llum visible. La radiació electromagnètica viatja per mitjà de camps electromagnètics oscil·latoris que travessen l’aire i el buit de l’espai.

Com funciona un sistema de radiocomunicació?

1.A l’aparell l’emissor,un microfon capta el so i fa que el sentyal de ràdio varï segons les caracteristiques del so incident.Es coneix amb el nom de modulació.

2.El senyal final s’emet per mitjà d’una antena.

3.El segon element és  senzillament l’espai per on es propaguen les ones de ràdio.

4.El últim element es el receptor.Un antena capta el senyal de ràdio que viatja per l’espai.

5.En un procés  invers  a la modulació,anomenta desmodulació.

6.Aquest senyal de veu s’amplifica i es diregeix cap a un altaveu o uns auriculars o cap a un lloc pon es pugui escoltar.

              

Hi ha dos tipus de ràdio:

 • AM:amplitud modulada:l’amplitud del senyal varia d’acord amb l’amplitud de la veu emesa,
 • FM:freqüència modulada:la freqüència del senyal de ràdio varia segons l’amplitud del senyal de veu.Com més amplitud,més variació de freqüència.En aquest cas,l’amplitud del senyal de ràdio sempre és constant.

                   

14.Quin tipus d’informació donen mitjançant el sistema RDS les emissores de ràdio?Saps quina utilitat té?

 1. Sintonía automática en los receptores de FM-RDS
 2. Presentación de datos en la pantalla del receptor
 3. Recepción automática de anuncios de tráfico
 4. “Radio paging”
 5. Transmisión de otras aplicaciones: dGPS, TMC…

 

Opcions més habituals pels terminals mòbils.

marzo 29, 2011

Activitats

marzo 28, 2011

7.Quina tecnologia utilitza aquest telèfon?

El meu mòbil utilitza la generació 3G

8.Per què serveix la targeta memòria que duen alguns telèfons mòbils?

És un dispositiu d’emmagatzematge que conserva la informació que li ha estat emmagatzemada de forma correcta fins i tot amb la pèrdua d’energia, és a dir, és una memòria no volàtil.

9.Quina utilitat pot tenir un port d’infrarojos en un telèfon mòbil?L’has fer servir mai?

Per poden transmetre dades.Jo mai he utilitzat cap.

10.Què vol dir un telèfon mòbil 3G?I 4G?

 • 3G o altrament dit tercera generació ès:són un conjunt d’estàndards i de tecnologies de communicació mòbil. Es basen en recomanacions fetes per la International Telecommunication Unit (ITU) i el seu objectiu és el de permetre les comunicacions mòbils globals i oferir serveis multimèdia als usuaris de telefonia mòbil.
 • 4G és la quarta generació de mòbils estàndards sense fil. Es tracta d’un successor a la 3G i 2G famílies de les normes.

23.Completa la taula següent:

 • Comunicació per cable:el telèfon fix,telègraf.
 • Comunicació sense fil:el telèfon mòbil,ràdio,televisió i satèl·lit.

26.Quan cannviem la targeta SIM d’un terminal telefònic a un altre…

Conservem els contactes i el número de telèfon.

Protecció dels terminals mòbils

marzo 24, 2011

Hi ha tot un conjunt d’elements que protegeixen els nostres aprarells:

 • Targeta SIM:és un petit circuit imprés necessari per connectar el terminal a una xarxa telefònica.
 • El PIN:és el nombre de quatre xifres que ens cal activar el terminal.S’associa al SIm i no pas al telèfon.
 • El PIN2:és un codi utilitzat per accedir als serveis especials.
 • El PUK:és un codi que desbloqueja la targeta SIM quan s’introdueix un PIN incorrecte més de dues vegades.
 • El codi IMEI:és un codi únic d’unes 15 xifres,associat als telèfons mòbils i no pas a la targeta.Si ens prenen el mòbil,podem evitar que facin trucades,amb qualsevol tipus de targeta,gràcies a aquest codi.

Serveis de telefonia i dades.

marzo 24, 2011

Característiques d’un telèfon mòbil.

marzo 22, 2011

Blacberry Curve 8300

     

 

La telefonia

marzo 21, 2011

El telèfon és un dispositiu de telecomunicacions que s’usa per transmetre i rebre so  a través de llargues distàncies. Normalment la conversa és entre dues persones, tot i que ocasionalment pot haver-n’hi tres o més. El telèfon és un dels electrodomèstics més comuns.El telèfon va ser inventat per Alexander G.Bell.

 • Com funciona el telèfon?

1.Quan parlem emetem ones sonores que capta el micròfon.

2.Les ones fan vibrar una membrana unida a un cristall piezoelèctric pel qual pasa un corrent elèctric.

3.Les  ocil.lacions del corrent produeixen un senyal elèctric.

4.El senyal es transmet pe run cable.

5.El senyal arriba fins les centrals telefòniques.

6.El senyal s’envia des de la centraleta fins al receptor.

7.El receptor incorpora un cristall piezelèctric o uns altaveus petits d’electroimant als aparells antics.

 • Xarxes de la telefonia.

Una xarxa de telefonia és un conjunt d’elements interconectats entre ells amb l’objectiu de transmetre i rebre sons entre llocs diferents.Hi ha dos tipus de xarxa de telefonia:

-Telefonia analògica:la veu es transforma directament en impulsos elèctrics que es transemten a través d’un medi.L’emissor genera impulsos i el receptor els transforma un altre cop en so.

     

-Telefonia digital:va ser un gran avenç a l’hora de transmetre la veu:

 • D’una banda ,dóna qualitat i una fiabilitat més gran pel que fa al senyal d’origen.
 • De l’altre,permet generar una sèrie de seveis afegits.