Archive for the ‘Uncategorized’ Category

L’ELIMINACIÓ DE RESIDUS

mayo 28, 2010

La reducció o minimització de residus busca solucions tècniques per eliminar o reduir la quantitat i la perillostat dels residus que es generen en les indústries o en els productes fabricats. · La reutilització fomenta l’hàbit perdut de reaprofitar els productes. En l’àmbit industrial s’aplica a dispòsits de productes que poden ser utilitzats diverses vegades: palets… · El reciclatge busca la valorització del residu, que pot reincorporar-se al procés de fabricació del mateix producte o d’altres.

EL PRESSUPOST

mayo 14, 2010

El pressupost és la part del projecte on es relacionen,d’una manera ordenada i detallada ,les despeses econòmiques que originarà la materialització del projecte.