Archive for the ‘5.Control per ordinador.’ Category

Escriure en pantalla;operacions matemàtiques.

mayo 16, 2011

   

El llenguatge de programació BASIC

mayo 9, 2011

Les línies de programa

Per simplificar l’escriptura dels programes BASIC dóna la posibilitat de numerar les diferents línies de codi escrit.A cada línia hi escrivim una ordre,hi expresem una condició,etc,,.Un programa escrit en BASIC conté:

  • Constants.Nombres que s’han introduït al prgrama amb les línies d’ordres.
  • Variables.Dades que poden introduir altres persones,independenment del programador,i amb el qual els programa efectua una sèrie d’operacions amb els seus resultats corresponents.
  • Operadors matemàtics.Sumar,restar,multiplicar,etc,..
  • Ordres o comandaments.Es tracta d’accions concretes expressades en llenguatge BASIC i n’hi ha de diferents tipus:ordres,funcions,..

Exemple resolt

1.Per calcular l’àrea d’un cercle de radi N escríuriem el programa següent:

10 INPUT “Radio”;N

20 A=3.1416 *N*N

30 PRINT “L’àrea del cercle és;A

40 END

Com pots veure,hem utilizat un constant un variable,un operador i alguns comandaments de basic.

Exemple resolt

2.Un programa per calcular l’arrel quadrada d’un nombre R comprès entre 0 i 100 continuarà les línies següents:

10  CLS

20  E=RND

30  N=E * 100

40 PRINT”El nombre  triat aletòriament és N.

50 PRINT “L’arrel quadrada de N és;SQR(N)

60 END

Per fer operacions.LOGO.

mayo 5, 2011

Activitats pràctiques

mayo 5, 2011

28.Obre el programa LOGO i escriu el resultat de les ordres següents:

                        

    

La programació amb llenguatges d’alt nivell:LOGO.

mayo 5, 2011

La progrmamació dels ordinadors:

El ordinadors treballen la informació.Treballen amb dades i com de segur ja haurás pensat són l’exemple més rellevant pel que fa referència a màquines programables.Perquè un ordinador faci una feina li cal un programa,s’han d’escriure totes les instruccions que abasta.Aquest p`rocés s’anomena programar.

El llenguatge que fem servir és ben senzill:el LOGO.Mitjançant el LOGO anirem veient conceptes generals de programació i així ens farem una idea de com són els programes.