Archive for the ‘TEMA 1 – Energia’ Category

ENERGIA NUCLEAR

junio 11, 2010

žEnergia nuclear:a les centrals nuclears,els nuclis dels àtoms d’urani es trenquen i alliberen calor.

ENERGIA GEOTÈRMICA

junio 11, 2010

žEnergia geotèrmica:al subsol d’algunes zones hi ha focus de calor acumulada en l’interior de la terra.Aquest calor s’aprofita fent-hi pasar canonades d’aigua freda,que quan entra en contacte amb el focus calent surt a mes temperatura.

ENERGIA FOTOVOLTAICA

junio 11, 2010

žEnergia fotovoltaica:la llum del sol es transforma directament en electrictat als panells fotovlotaics,que ja fan servir e n ,moltes zones on no hi ha linies electriques.

ENERGIA HIDRAULICA

junio 11, 2010

žEnergia hidràulica: es l’energia que te l’aigua embassada las pantans quan esta  a una gran altura respecte de la presa.Es d’origen solar ja que el sol evapora l’aigua.

ENERGIA EOLICA

junio 11, 2010

žEnergia eolica:es l’energia causada pel moviment de l’aire que  fa girar les aspes dels molins.Aquests,mitjançant un sitema d’engranatges,multipliquem  enormement la velocitat de gir dun generador electric

ENERGIA SOLAR

junio 11, 2010

žEnergia solar:es la font d’energia de gairebe totes les energies que fem servir.Es gratuita i neta.El sol escalfa la terra que alhora escalfa l’aire que esta en contacte amb aquesta.L’aire calent quan ascendeix origina una base de pressio que es remplaçant rapisamnet  per l’aire  d’un altre zona i d’aquesta manera s’origina el vent.

ELS LLAMPS

junio 11, 2010

Els llamps:l’energia d’un llamp és enorme,però encara no em desenvolupat la tecnologia per aprofitarla.Es formen amb les gotetes d’aigua i els microcristalls dels núvols.

BIOMASSA

junio 11, 2010

žBiomassa:és l’energia acumulada als éssers vius.Gracies a la llum del sol creixen les plantes i emmagatzeman la energia a la seva masa.

ELS COMBUSTIBLES FOSSILS

junio 11, 2010

žžžCombustibles fòssils:el carbó, el gas natural i el petroli.Són d’origen solar.S’han format a partir del plàncton i falgueres.Constitueixen la font d’energia mes utilitzada.

ENERGIA

diciembre 11, 2009