El llenguatge de programació BASIC

mayo 9, 2011

Les línies de programa

Per simplificar l’escriptura dels programes BASIC dóna la posibilitat de numerar les diferents línies de codi escrit.A cada línia hi escrivim una ordre,hi expresem una condició,etc,,.Un programa escrit en BASIC conté:

 • Constants.Nombres que s’han introduït al prgrama amb les línies d’ordres.
 • Variables.Dades que poden introduir altres persones,independenment del programador,i amb el qual els programa efectua una sèrie d’operacions amb els seus resultats corresponents.
 • Operadors matemàtics.Sumar,restar,multiplicar,etc,..
 • Ordres o comandaments.Es tracta d’accions concretes expressades en llenguatge BASIC i n’hi ha de diferents tipus:ordres,funcions,..

Exemple resolt

1.Per calcular l’àrea d’un cercle de radi N escríuriem el programa següent:

10 INPUT “Radio”;N

20 A=3.1416 *N*N

30 PRINT “L’àrea del cercle és;A

40 END

Com pots veure,hem utilizat un constant un variable,un operador i alguns comandaments de basic.

Exemple resolt

2.Un programa per calcular l’arrel quadrada d’un nombre R comprès entre 0 i 100 continuarà les línies següents:

10  CLS

20  E=RND

30  N=E * 100

40 PRINT”El nombre  triat aletòriament és N.

50 PRINT “L’arrel quadrada de N és;SQR(N)

60 END

Per fer operacions.LOGO.

mayo 5, 2011

Activitats pràctiques

mayo 5, 2011

28.Obre el programa LOGO i escriu el resultat de les ordres següents:

                        

    

La programació amb llenguatges d’alt nivell:LOGO.

mayo 5, 2011

La progrmamació dels ordinadors:

El ordinadors treballen la informació.Treballen amb dades i com de segur ja haurás pensat són l’exemple més rellevant pel que fa referència a màquines programables.Perquè un ordinador faci una feina li cal un programa,s’han d’escriure totes les instruccions que abasta.Aquest p`rocés s’anomena programar.

El llenguatge que fem servir és ben senzill:el LOGO.Mitjançant el LOGO anirem veient conceptes generals de programació i així ens farem una idea de com són els programes.

  

ROBOT QUE CERCA LA CLAROR

mayo 2, 2011
  • Funcionament:quan es conecta el robot,un motor comença a girar cap endavant i l’altre sat aturat;per tant,el robot gira sobre ell mateix.Quan el sensor de llum que du a la part del davant detecta una llum o una zona clara,com ara una llenterna,el motor que estava aturat s’engega,i aixó fa que el robot vagi cap a la llum.Si el robot no detecta cap llum,el motor que el sensor controla s’atura i el robot comença un altre cop a girar sobre ell mateix,fins que torna a detectar la llum.
  • El circuit electrònic:que el robot es posi a funcionar depèn de la claror o la llum ambiental.És posible que cada cop el robot entri en funcionament,en un lloc diferent,s’hagi d’ajustar una altra vegada el potenciòmetre.

Introducció i control de sistemes.

abril 26, 2011

Un robot ha de captar informació del seu entorn i ,en funció de les dades que rep,efectuar una acció com a resposta.

Els components d’un robot:

El sistema mecànic:la missió es moure les diferents parts del robot en funció de les ordres rebudes del sistema de control.Podem diferenciar-ne diverses parts:

 • Peces rígides anomenades baules.
 • Articulacions:elements que serveixen d’unió entre dues peces rígides.
 • Actuadors:elements que transmeten el moviment a les articulacions del robot.El moviment es pot fer de diverses maneres:

                           –Sistemes pneumàtics:utilitzen l’aire comprimit.

                           -Sistemes elèctrics:fan servir el corrent elèctric.

                           –Sistemes hidràulics:utilitzen circuits de l’aigua o d’oli.

 • L’eina:és la part del robot,que finalment s’encarrega de fer la feina.Es una cadena de muntatge d’automòbils,per exemple l’eina,pot ser un tornavís,un soldador,una pistola amb pintura,…

 

La missió d’un sistema de control consisteix a detectar una condició de l’entorn i en funció dels valors que detecta efectuar alguna acció com a resposta.

abril 7, 2011

Un Receptor GPS és un dispositiu de butxaca que permet saber la posició geogràfica longitud i latitud amb una posició d’uns metres, fent servir la tecnologia GPS.Normalment aquests dispositius també permeten saber l’hora de referència amb gran precisió.Són el sustitut natural dels mapes de butxaca.

Actualment aquests dispositius tenen unes mides tan reduïdes que es poden portar a la butxaca.

Aplicacions del sistema GPS: té aplicaions múltiples.

 • Localització exacta de punts.
 • Tratge de rumbs i navegació per avions i vaixells.
 • Vigiláncia d’icebergs i magmas volcànics.
 • Control de desplaçaments terrestres.
 • I , a més,combinat amb la cartografia digital,permet crear rutes de trànsit.

Imatge d’una ruta creada per un GPS:

Emissió i recepció de ràdio i televisió.

abril 4, 2011

La televisió i la ràdio es basen en l’emissió d’ones electromagnètiques des d’una estació emissora,a una estació receptora.Per assolir la cobertura s’utilitzen estacions repetidores intermèdies que salevn els accidents geogràfics.

Hi ha dos tipus de transmissió:

 • Transmissió analógica:amb cobertura,sistema unidireccional,saturació de l’espai radioelèctric i bona qualitat de recepció.
 • Transmissió digital:amb emissors i receptors nous,serveis associats,bona qualitat de recepció i banda ampla.

Tipus de transmissió a través de:

Satèl·lit:les estacions receptores necesiten una antena parrabòlica i un descodificador.

Televisió digital terrestre(TDT):la informació es codifica digitalment.I cal un descodoficador per interpretar les dades que reben.

Per cable:per mitjà d’un desplegament ampli de xarxes,els senyals de televisió arriben des de els centrals emissors fins als receptors.

La Ràdio

marzo 31, 2011

La ràdio és la transmissió de senyals a través de la modulació d’ones electromagnètiques amb freqüències per sota de la llum visible. La radiació electromagnètica viatja per mitjà de camps electromagnètics oscil·latoris que travessen l’aire i el buit de l’espai.

Com funciona un sistema de radiocomunicació?

1.A l’aparell l’emissor,un microfon capta el so i fa que el sentyal de ràdio varï segons les caracteristiques del so incident.Es coneix amb el nom de modulació.

2.El senyal final s’emet per mitjà d’una antena.

3.El segon element és  senzillament l’espai per on es propaguen les ones de ràdio.

4.El últim element es el receptor.Un antena capta el senyal de ràdio que viatja per l’espai.

5.En un procés  invers  a la modulació,anomenta desmodulació.

6.Aquest senyal de veu s’amplifica i es diregeix cap a un altaveu o uns auriculars o cap a un lloc pon es pugui escoltar.

              

Hi ha dos tipus de ràdio:

 • AM:amplitud modulada:l’amplitud del senyal varia d’acord amb l’amplitud de la veu emesa,
 • FM:freqüència modulada:la freqüència del senyal de ràdio varia segons l’amplitud del senyal de veu.Com més amplitud,més variació de freqüència.En aquest cas,l’amplitud del senyal de ràdio sempre és constant.

                   

14.Quin tipus d’informació donen mitjançant el sistema RDS les emissores de ràdio?Saps quina utilitat té?

 1. Sintonía automática en los receptores de FM-RDS
 2. Presentación de datos en la pantalla del receptor
 3. Recepción automática de anuncios de tráfico
 4. “Radio paging”
 5. Transmisión de otras aplicaciones: dGPS, TMC…

 

Opcions més habituals pels terminals mòbils.

marzo 29, 2011